Katarzyna Chyży

Katarzyna Chyży, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

W  roku 1993 ukończenie studiów i obrona oracy dyplomowej magisterskiej pod kierunkiem mgr inż. arch. Henryka Toczydłowskiego.

W roku 1998  zdanie egzaminu i uzyskanie uprawnień projektowych w  specjalnośc architektonicznej bez ograniczeń.

 

Lata 1993 - 2000 to czas zdobywania doświadczenia zawodowego i współpracy  z pracownią projektową arch. Jerzego Łuckiego.

Rok 2001 to początek samodzielnej działalności projektowej oraz współpracy twórczej zespołu architektów ( Zuzanna Bujnowska, Krzysztof Chyźy ) biorącego udziała w konkursach architektonicznych.

Od 2002 roku członek Podlaskiej Okręgowej Izby Architektonicznej oraz członek SARPu.

Przez  ponad  15-letni okres działalności  ma na swoim koncie współpracę  zarówno z inwetorami prywatnymi, przedsiębiorstwami, ale również urzzędami miast oraz gmin.