Krzysztof Chyży

Krzysztof Chyży

Absolwent Wydziału Architektury PBI. W roku 1993 obronił pracę dyplomową magisterską pt. "Szkoła teatralna w Białymstoku", przygotowaną pod kierunkiem mgr inż. arch. Andrzeja Chwaliboga, otrzymał nagrodę SARP-u za najlepszy dyplom w roku 1993.

Okres 1994-2001, to zdobywanie doświadczenia projektowego, kilkuletnia współpraca z czasopismami z branży architektoniczno-budowlanej.

Od roku 2002 pracuje na Politechnice Białostockiej. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu materiałoznawstwa i budownictwa, detalu konstrukcyjno-budowlanego oraz fizyki budowli.

W swej pracy zawodowej obowiązki nauczyciela akademickiego łączy z działalnością projektową oraz uczestnictwem w konkursach architektonicznych. Ponadto zajmuje się działalnością artystyczną. W swej działalności twórczej, która obejmuje malarstwo indywidualne, szczególnie technikę akwareli, oraz udział w warsztatach malarsko–fotograficznych (od roku 2010), organizowanych przez WOAK w Białymstoku, chce zapisywać na papierze i płótnie wspomnienia oraz obserwacje za pomocą przenikających się plam.

W dotychczasowej karierze był uczestnikiem 7 wystaw indywidualnych i kilkunastu zbiorowych gdzie prezentował dotychczasowy dorobek twórczy. W roku 2012 otrzymał nagrodę na XVII Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Plastycznej. W roku 2014 otrzymał nagrodę na XVIII Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Plastycznej. W 2015 - nagrodę na 8 Międzynarodowym Biennale Twórczości Nauczycieli w Tarnowie. W 2016 i 2017 - nagrodę i wyróżnienie na XVIII i XIX Międzywojewódzkiej Wystawie Akwareli im. M. Stroińskiego "Ściana Wschodnia" w Rzeszowie. Członek Grupy Twórczej "Bochemia".

Od 2017, student Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, kierunek - Malarstwo, studia drugiego stopnia.

Chyży - Architekci

Wykonywanie zawodu architekt to umiejętne łączenie pozornie sprzecznych pojęć:
użyteczność - stylistyka
inżynier - artysta
nowoczesność - doświadczenie 
technika - estetyka
wizja klienta - pomysły architekta
indywidualizm - praca w zespole

Praktukujemy tę sztukę od wielu lat!